background toolbar
background toolbar
background toolbar
background toolbar
background toolbar
background toolbar
background toolbar
background toolbar
foto toolbar

Milieucoördinatie

Opdrachten

Adviseren van de exploitant aangaande milieu; Adviezen over milieuvriendelijke productiemethodes en producten; Opmaak en bijhouden milieuaspectenanalyse; Opmaak en verwerken cijfers afvalregister; Minsten 1x per trimester controle uitvoeren terplaatsen; Uitvoeren jaarlijkse milieuaudit; Opmaak jaarverslag voor 1/04/xx; Aangifte: VMM, IMJV, VALIPAC, …; Opvolgen keuringen; Opvolgen emissie- en immissiemetingen; Beheer en aanvraag omgevingsvergunningen; Projecten ondersteunen o.a. in zake milieuwetgeving; Opvolgen bijgewerkte BBT-conclusies; Naleving van de milieuwetgeving; Bijhouden en opvolgen wetgevingsregister; … .

Wetgeving

Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) + bijlage(n) VLAREM II VLAREL
voettekst
Dennenlaan 10A | Tremelo | 3120 | Tel: 0496/710.555 |info@tqsgroup.be
logo
jaarverslag milieucoördinator buton2

Milieucoördinatie

Opdrachten

Adviseren van de exploitant aangaande milieu; Adviezen over milieuvriendelijke productiemethodes en producten; Opmaak en bijhouden milieuaspectenanalyse; Opmaak en verwerken cijfers afvalregister; Minsten 1x per trimester controle uitvoeren terplaatsen; Uitvoeren jaarlijkse milieuaudit; Opmaak jaarverslag voor 1/04/xx; Aangifte: VMM, IMJV, VALIPAC, …; Opvolgen keuringen; Opvolgen emissie- en immissiemetingen; Beheer en aanvraag omgevingsvergunningen; Projecten ondersteunen o.a. in zake milieuwetgeving; Opvolgen bijgewerkte BBT-conclusies; Naleving van de milieuwetgeving; Bijhouden en opvolgen wetgevingsregister; … .

Wetgeving

Decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) + bijlage(n) VLAREM II VLAREL
TQS group
Andere info
Dennenlaan 10A | Tremelo | 3120 | Tel: 0496/710.555 |info@tqsgroup.be
TQS group
BTW BE 0648.610.789