FAQ

Verwarmingsaudit =<100kW

Meestal van toepassing bij huishoudelijke klanten indien het gaat over: 1 centrale verwarmingsketel (lucht of water); met een nominaal nuttig vermogen Pn 80/60°C vanaf 20kW t.e.m. 100 kW. Verplicht om de 5 jaar door de eigenaar (niet de huurder) te laten uitvoeren als deze werkt op: gasvormige, vaste of vloeibare brandstof. De eigenaar van de installatie moet volgende elementen bezorgen/voorzien tijdens de rondgang: Zeker nodig: verbruik: o aardgasverbruik van deze stookplaats van +/-1 jaar (met start- en einddatum) o of een lijst van het brandstof verbruik indien stookolie een opeenvolgende lijst met leveringsdatums + liters + grote van de tank o of zelf opgenomen tellerstanden (indexen en datums) o of worst case niets maar dit heeft een impact op de kwaliteit van de audit sommige berekeningen en simulaties worden dan niet opgenomen in het rapport verbruik van sww in het gebouw (indien van toepassing); toegang tot het betreffende: gebouw, stookplaats en tellers (duur minstens 1 dag). Optioneel: technische documenten van ketel: brander en regeling (handleiding indien beschikbaar); tabel met de geprogrammeerde periodes en temperatuur van elke verwarmingscyclus, stooklijn, …; kopie van de laatste onderhoudsbeurten (reinigingsattest/verbrandingsattest).

Verwarmingsaudit >100kW

Meestal van toepassing bij: kantoren, bedrijven, appartementen, … indien het gaat over: meerdere centrale verwarmingsketels (water); met een nominaal nuttig vermogen Pn 80/60°C groter dan 100 kW. Verplicht door de eigenaar (niet de huurder) te laten uitvoeren: om de 4 jaar voor gasvormige en om de 2 jaar voor vloeibare brandstof. De eigenaar van de installatie moet volgende elementen bezorgen/voorzien tijdens de rondgang: Zeker nodig: verbruik: o aardgasverbruik van deze stookplaats van +/-1 jaar (met start- en einddatum) o of een lijst van het brandstof verbruik indien stookolie een opeenvolgende lijst met leveringsdatums + liters + grote van de tank o of zelf opgenomen tellerstanden (indexen en datums) o of worst case niets maar dit heeft een impact op de kwaliteit van de audit sommige berekeningen en simulaties worden dan niet opgenomen in het rapport verbruik van sww in het gebouw (indien van toepassing); toegang tot het betreffende: gebouw, stookplaats en tellers (duur minstens 1 dag); tabel met de geprogrammeerde periodes en temperatuur van elke verwarmingscyclus, stooklijn, …; kopie van de laatste onderhoudsbeurten (reinigingsattest/verbrandingsattest); bezettingsgraad van het gebouw (sluitingsdagen, werkuren …); aantal m² vloeroppervlakte per stookplaats; aantal werknemers per stookplaats. Optioneel: lijst met werkzaamheden van de laatste 3 jaar die een invloed hadden op verwarming (isolatie, werken aan ketel, gebruik gebouw (bvb. gesloten) (indien van toepassing); technische documenten van ketel: brander en regeling (handleiding indien beschikbaar); bouwplan (indien beschikbaar); hydraulisch plan.

De verwarmingsaudit is niet verplicht voor

Afzonderlijke verwarmingstoestellen (toestellen die niet zijn aangesloten op een centraal verwarmingssysteem) zoals kachels, gashaarden, open haarden, doorstroomketels, badgeisers, elektrische toestellen, , ... . Ook vallen centrale stooktoestellen met een vermogen dat kleiner is dan 20 kW niet onder deze wetgeving.

Gegevens voor de airco-energieaudit:

Toegang tot dak (via: ladder, hoogtewerker, …) voor airco buitenunits en trapladder voor airco binnenunits te voorzien door opdrachtgever op de dag van de audit. Zeker nodig: schema van hetgeen er staat aan buiten- of binnenunits (meestal aankoop offerte van de installatie); omgevingsvergunningshouder: naam, adres, e-mail, tel, … (staat op de laatste omgevingsvergunning); het gegevens koeltechnisch bedrijf; is er een EPC beschikbaar; is er een EPB beschikbaar; bruto vloeroppervlakte beschermd volume (m²); netto vloeroppervlakte gekoelde ruimtes (m²); zijn er grondplannen indien ja kan u deze doorsturen; zijn er in de laatste 5 jaar renovaties uitgevoerd, indien ja welke; is er in het verleden een uitbreiding gebeurd van het gebouw.
voettekst
Dennenlaan 10A | Tremelo | 3120 | Tel: 0496/710.555 |info@tqsgroup.be
background toolbar
background toolbar
background toolbar
background toolbar
background toolbar
background toolbar
background toolbar
background toolbar
foto toolbar
logo
buton2

FAQ

Verwarmingsaudit =<100kW

Meestal van toepassing bij huishoudelijke klanten indien het gaat over: 1 centrale verwarmingsketel (lucht of water); met een nominaal nuttig vermogen Pn 80/60°C vanaf 20kW t.e.m. 100 kW. Verplicht om de 5 jaar door de eigenaar (niet de huurder) te laten uitvoeren als deze werkt op: gasvormige, vaste of vloeibare brandstof. De eigenaar van de installatie moet volgende elementen bezorgen/voorzien tijdens de rondgang: Zeker nodig: verbruik: o aardgasverbruik van deze stookplaats van +/-1 jaar (met start- en einddatum) o of een lijst van het brandstof verbruik indien stookolie een opeenvolgende lijst met leveringsdatums + liters + grote van de tank o of zelf opgenomen tellerstanden (indexen en datums) o of worst case niets maar dit heeft een impact op de kwaliteit van de audit sommige berekeningen en simulaties worden dan niet opgenomen in het rapport verbruik van sww in het gebouw (indien van toepassing); toegang tot het betreffende: gebouw, stookplaats en tellers (duur minstens 1 dag). Optioneel: technische documenten van ketel: brander en regeling (handleiding indien beschikbaar); tabel met de geprogrammeerde periodes en temperatuur van elke verwarmingscyclus, stooklijn, …; kopie van de laatste onderhoudsbeurten (reinigingsattest/verbrandingsattest).

Verwarmingsaudit >100kW

Meestal van toepassing bij: kantoren, bedrijven, appartementen, … indien het gaat over: meerdere centrale verwarmingsketels (water); met een nominaal nuttig vermogen Pn 80/60°C groter dan 100 kW. Verplicht door de eigenaar (niet de huurder) te laten uitvoeren: om de 4 jaar voor gasvormige en om de 2 jaar voor vloeibare brandstof. De eigenaar van de installatie moet volgende elementen bezorgen/voorzien tijdens de rondgang: Zeker nodig: verbruik: o aardgasverbruik van deze stookplaats van +/-1 jaar (met start- en einddatum) o of een lijst van het brandstof verbruik indien stookolie een opeenvolgende lijst met leveringsdatums + liters + grote van de tank o of zelf opgenomen tellerstanden (indexen en datums) o of worst case niets maar dit heeft een impact op de kwaliteit van de audit sommige berekeningen en simulaties worden dan niet opgenomen in het rapport verbruik van sww in het gebouw (indien van toepassing); toegang tot het betreffende: gebouw, stookplaats en tellers (duur minstens 1 dag); tabel met de geprogrammeerde periodes en temperatuur van elke verwarmingscyclus, stooklijn, …; kopie van de laatste onderhoudsbeurten (reinigingsattest/verbrandingsattest); bezettingsgraad van het gebouw (sluitingsdagen, werkuren …); aantal m² vloeroppervlakte per stookplaats; aantal werknemers per stookplaats. Optioneel: lijst met werkzaamheden van de laatste 3 jaar die een invloed hadden op verwarming (isolatie, werken aan ketel, gebruik gebouw (bvb. gesloten) (indien van toepassing); technische documenten van ketel: brander en regeling (handleiding indien beschikbaar); bouwplan (indien beschikbaar); hydraulisch plan.

De verwarmingsaudit is niet verplicht voor

Afzonderlijke verwarmingstoestellen (toestellen die niet zijn aangesloten op een centraal verwarmingssysteem) zoals kachels, gashaarden, open haarden, doorstroomketels, badgeisers, elektrische toestellen, , ... . Ook vallen centrale stooktoestellen met een vermogen dat kleiner is dan 20 kW niet onder deze wetgeving.

Gegevens voor de airco-energieaudit:

Toegang tot dak (via: ladder, hoogtewerker, …) voor airco buitenunits en trapladder voor airco binnenunits te voorzien door opdrachtgever op de dag van de audit. Zeker nodig: schema van hetgeen er staat aan buiten- of binnenunits (meestal aankoop offerte van de installatie); omgevingsvergunningshouder: naam, adres, e-mail, tel, … (staat op de laatste omgevingsvergunning); het gegevens koeltechnisch bedrijf; is er een EPC beschikbaar; is er een EPB beschikbaar; bruto vloeroppervlakte beschermd volume (m²); netto vloeroppervlakte gekoelde ruimtes (m²); zijn er grondplannen indien ja kan u deze doorsturen; zijn er in de laatste 5 jaar renovaties uitgevoerd, indien ja welke; is er in het verleden een uitbreiding gebeurd van het gebouw.
TQS group
Dennenlaan 10A | Tremelo | 3120 | Tel: 0496/710.555 |info@tqsgroup.be
TQS group
BTW BE 0648.610.789