background toolbar
background toolbar
background toolbar
background toolbar
background toolbar
background toolbar
background toolbar
background toolbar
foto toolbar

Energieaudit:

Verplichte energieaudit ondernemingen

De Vlaamse overheid stimuleert al lange tijd ondernemingen om de energie-efficiëntie van hun processen te optimaliseren en zo veel mogelijk energie te besparen. Om nog meer ondernemingen aan te zetten om energie te besparen, treedt vanaf 2023 de versterkte wetgeving in voege. De energieaudit onderneming voldoet aan al de volgende voorwaarden: is gebaseerd op actuele, gemeten en traceerbare operationele gegevens betreffende het energiegebruik en de belastingsprofielen voor elektriciteit; omvat een gedetailleerd overzicht van het energiegebruiksprofiel van gebouwen of groepen gebouwen, industriële rocessen of installaties, met inbegrip van vervoer; bouwt zoveel mogelijk voort op een analyse van levenscycluskosten, in plaats van simpele terugverdienperioden, om rekening te houden met langetermijnbesparingen, residuele waarden van langetermijninvesteringen in discontopercentages; is proportioneel en voldoende representatief om de vorming van een betrouwbaar beeld van de totale energieprestaties en de betrouwbare bepaling van de belangrijkste punten ter verbetering mogelijk te maken. De energieaudit onderneming bevat minstens al de volgende elementen: het gemeten jaarlijkse energiegebruik; de naam en het adres van de energiedeskundige(n) die betrokken is of zijn bij het opstellen van de energieaudit onderneming; de resultaten van een analyse van de verdeling van het gemeten jaarlijks energiegebruik over de verschillende energiegebruikers binnen de vestiging en de identificatie van mogelijke maatregelen om het energiegebruik te verminderen; een oplijsting van de maatregelen, vermeld in punt 4°; de volgende elementen voor elk van de maatregelen, vermeld in punt 4° en 5°: o een technische beschrijving; de investeringskosten; de jaarlijkse exploitatiekosten; o de verwachte energiebesparing; o de jaarlijkse financiële opbrengst door de energiebesparing; o de terugverdientijd; o de interne rentevoet na belastingen; een lijst van alle maatregelen die conform de gegevens, vermeld in punt 6°, een interne rentevoet van minstens 13 % na belastingen hebben; een chronologisch stappenplan met timing tot implementatie van alle maatregelen, vermeld in punt Wanneer de energieaudit is ingediend heeft de exploitant van de vestiging drie jaar de tijd om alle rendabele maatregelen (IRR > 13%) uit te voeren. Bijkomend, dient de exploitant van de vestiging, of een persoon die daartoe gemachtigd is door de exploitant, de energieaudit in te geven in de webapplicatie. Vanaf de datum waarop de energieaudit werd ingediend in de webapplicatie heeft de energieaudit een geldigheidsduur van 4 jaar. Voor het verstrijken van deze 4 jaar dient de exploitant een geactualiseerde versie van de energieaudit in de webapplicatie op te laden, deze geactualiseerde versie van de energieaudit vervangt dan de vorige energieaudit. Aangezien om de vier jaar een geactualiseerde versie van de vorige energieaudit wordt opgemaakt, moet niet steeds van nul worden begonnen. Gegevens die al opgenomen zijn in een vorige energieaudit en in de tussentijd niet gewijzigd zijn, hoeven niet herhaald te worden in geactualiseerde versie. Een verwijzing naar de energieaudit waar deze gegevens wel in staan is voldoende. De geactualiseerde energieaudit moet wel worden aangevuld met de volgende onderdelen: een overzicht van de uitvoering van de maatregelen uit de vorige energieaudit onderneming met de vermelding van hun effecten op het vlak van energie- en CO2-besparing een lijst met eventuele wijzigingen aan de vorige energieaudit onderneming.

Wetgeving & link(en)

Energiebeleid voor niet energie-intensieve ondernemingen Energiebesluit Tool berekening P finaal Tool berekening IRR Sjabloon energieaudit Sjabloon energiebalans
voettekst
Dennenlaan 10A | Tremelo | 3120 | Tel: 0496/710.555 |info@tqsgroup.be
logo
diagram verplichte energieaudit buton2

Energieaudit:

Verplichte energieaudit ondernemingen

De Vlaamse overheid stimuleert al lange tijd ondernemingen om de energie-efficiëntie van hun processen te optimaliseren en zo veel mogelijk energie te besparen. Om nog meer ondernemingen aan te zetten om energie te besparen, treedt vanaf 2023 de versterkte wetgeving in voege. De energieaudit onderneming voldoet aan al de volgende voorwaarden: is gebaseerd op actuele, gemeten en traceerbare operationele gegevens betreffende het energiegebruik en de belastingsprofielen voor elektriciteit; omvat een gedetailleerd overzicht van het energiegebruiksprofiel van gebouwen of groepen gebouwen, industriële rocessen of installaties, met inbegrip van vervoer; bouwt zoveel mogelijk voort op een analyse van levenscycluskosten, in plaats van simpele terugverdienperioden, om rekening te houden met langetermijnbesparingen, residuele waarden van langetermijninvesteringen in discontopercentages; is proportioneel en voldoende representatief om de vorming van een betrouwbaar beeld van de totale energieprestaties en de betrouwbare bepaling van de belangrijkste punten ter verbetering mogelijk te maken. De energieaudit onderneming bevat minstens al de volgende elementen: het gemeten jaarlijkse energiegebruik; de naam en het adres van de energiedeskundige(n) die betrokken is of zijn bij het opstellen van de energieaudit onderneming; de resultaten van een analyse van de verdeling van het gemeten jaarlijks energiegebruik over de verschillende energiegebruikers binnen de vestiging en de identificatie van mogelijke maatregelen om het energiegebruik te verminderen; een oplijsting van de maatregelen, vermeld in punt 4°; de volgende elementen voor elk van de maatregelen, vermeld in punt 4° en 5°: o een technische beschrijving; de investeringskosten; de jaarlijkse exploitatiekosten; o de verwachte energiebesparing; o de jaarlijkse financiële opbrengst door de energiebesparing; o de terugverdientijd; o de interne rentevoet na belastingen; een lijst van alle maatregelen die conform de gegevens, vermeld in punt 6°, een interne rentevoet van minstens 13 % na belastingen hebben; een chronologisch stappenplan met timing tot implementatie van alle maatregelen, vermeld in punt Wanneer de energieaudit is ingediend heeft de exploitant van de vestiging drie jaar de tijd om alle rendabele maatregelen (IRR > 13%) uit te voeren. Bijkomend, dient de exploitant van de vestiging, of een persoon die daartoe gemachtigd is door de exploitant, de energieaudit in te geven in de webapplicatie. Vanaf de datum waarop de energieaudit werd ingediend in de webapplicatie heeft de energieaudit een geldigheidsduur van 4 jaar. Voor het verstrijken van deze 4 jaar dient de exploitant een geactualiseerde versie van de energieaudit in de webapplicatie op te laden, deze geactualiseerde versie van de energieaudit vervangt dan de vorige energieaudit. Aangezien om de vier jaar een geactualiseerde versie van de vorige energieaudit wordt opgemaakt, moet niet steeds van nul worden begonnen. Gegevens die al opgenomen zijn in een vorige energieaudit en in de tussentijd niet gewijzigd zijn, hoeven niet herhaald te worden in geactualiseerde versie. Een verwijzing naar de energieaudit waar deze gegevens wel in staan is voldoende. De geactualiseerde energieaudit moet wel worden aangevuld met de volgende onderdelen: een overzicht van de uitvoering van de maatregelen uit de vorige energieaudit onderneming met de vermelding van hun effecten op het vlak van energie- en CO2-besparing een lijst met eventuele wijzigingen aan de vorige energieaudit onderneming.

Wetgeving & link(en)

Energiebeleid voor niet energie-intensieve ondernemingen Energiebesluit Tool berekening P finaal Tool berekening IRR Sjabloon energieaudit Sjabloon energiebalans
TQS group
Dennenlaan 10A | Tremelo | 3120 | Tel: 0496/710.555 |info@tqsgroup.be
TQS group
BTW BE 0648.610.789